Table 8.

Mean (CV) pharmacokinetic parameters of paclitaxel

Dose*Cycle (C), day (D)nCmax, ng/mLTmax,hAUC(I), ng·h/mLAUC(tf), ng·h/mLt1/2, hCL, mL/min/m2
C1, D172,135 (46)1.0 (0.5-1.083)3,913 (28)3,140 (41)12.7 (33)§270 (25)
100 + 60C1, D1563,043 (127)0.75 (0.5-1.083)2,526 (32)3,188 (77)13.1 (15)425 (28)
C2, D152,670 (31)1.0 (1.0-1.083)2,984 (38)3,349 (48)16.9 (17)367 (36)
C1, D163,494 (38)1.0 (0.5-1.0)5,695 (40)4,346 (43)9.76 (7)260 (38)
100 + 80C1, D15412,638 (173)1.0 (0.5-1.0)3,465 (NA)**10,537 (135)7.70 (NA)**386 (NA)**
C2, D152,633 (31)1.0 (0.5-1.0)6,075 (56)5,088 (50)10.8 (24)262 (44)
C1, D196,528 (95)††1.04 (0.5-1.5)8,420‡‡7,564 (98)10.3 (20)‡‡259 (50)‡‡
125 + 80C1, D1574,135 (117)§1.0 (0.5-1.083)7,711 (85)6,041 (96)12.3 (34)240 (43)
C2, D163,876 (18)1.0 (1.0-1.083)5,836 (25)4,892 (33)11.4 (37)241 (28)
C1, D135,127 (98)1.0 (0.5-1.5)8,953 (NA)**7,039 (58)9.34 (NA)**167 (NA)**
150 + 80C1, D1535,080 (74)1.0 (1.0-1.083)8,410 (30)8,635 (NA)**7.78 (40)167 (26)
C2, D1168,800 (NA)1.083 (NA)25,235 (NA)25,113 (NA)6.49 (NA)52.8 (NA)
  • Abbreviation: NA, not appropriate (sample <3).

  • * Lonafarnib dose (mg) twice daily + paclitaxel dose (mg/m2) weekly.

  • Median value (range).

  • n = 5.

  • § n = 6.

  • n = 4.

  • n = 3.

  • ** n = 2.

  • †† n = 8.

  • ‡‡ n = 7.