Table 1

Somatostatin receptor-like immunoreactivity in meningioma

PatientAge (yrs)GenderDiagnosisaHistological gradesst1sst2Asst2Bsst3sst4sst5
150mTG1b++
249fTG1+++
374fTG1++
45fFG1
572fTG1+
661mMG1
786fMG1+++
868fMG1+++++
968fFG1+++
1067mTG1++++
1147fMG1++++++++
1265fTG1
1373fTG1+
1464mTG1++++
1547mMG1++
1642fTG1++++
1762fMCG1+++
1880fTG1++
1961mMG1+
2074fMG1
2158fTG1+
2261fFG1++
2365fFG1
2460fFG1+
2582fAG2+++++
2644mTG1+++
2746fTG1+++
2856fTG1++
2951fFG1++
3051fFG1
3164fTG1+++++
3264fFG1++
3361fMG1++
3475fPSG1+++
3562fMG1++++++
3664mMG1+
3730fMG1
3846fTG1++++
3964fAG1
4064fAG1++++
  • a T, transitional (fibroblastic and meningothelial) meningioma; F, fibroblastic meningioma; M, meningothelial meningioma; MC, microcystic meningioma; A, atypical meningioma; PS, psammon body rich meningioma.

  • b +++, strong; ++, moderate; +, weak; −, negative immunostaining.