Table 5

Responses

Number of patients per response group and percentage.

PRaSDPD
Total (n = 60)24 (40%)30 (50%)6 (10%)
Weekly schedule (n = 28)6 (23%)15 (58%)5 (19%)
Two-weekly schedule (n = 34)18 (53%)15 (44%)1 (3%)
Tumor stage IIIB (n = 23)13 (57%)9 (39%)1 (4%)
Tumor stage IV (n = 36)11 (31%)20 (56%)5 (14%)
PS 0 (n = 26)11 (42%)12 (46%)3 (12%)
PS 1 (n = 26)12 (46%)12 (46%)2 (8%)
PS 2 (n = 8)1 (13%)6 (75%)1 (13%)
  • a PR, partial response; SD, stable disease; PD, progressive disease.